CENNIK USŁUG

Nasze wynagrodzenie ustalane jest prowizyjnie w umowie ze zleceniodawcą. Wysokość prowizji może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, kondycji finansowej dłużnika oraz ustalenia zakresu czynności koniecznych do przeprowadzenia. Prowizję pobieramy wyłącznie od kwot odzyskanych od dłużnika.

Każdy Klient jest traktowany indywidualnie, dopuszczamy możliwość negocjacji cen.


 1. WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

wykup należności głównych

 • do 500,00 zł – do 10% wartości,
 • od 500,01 zł do 1.000,00 zł – do 15% wartości,
 • od 1.000,01 zł do 10.000,00 zł – do 20% wartości,
 • od 10.000,01 zł do 100.000,00 zł – do 25% wartości,
 • powyżej 100.000,00 zł – do negocjacji

wykup not odsetkowych

 • do 1.000,00 zł – do 10% wartości,
 • od 1.000,01 zł do 5.000,00 zł – do 15% wartości,
 • od 5.000,01 zł – do 10.000,00 zł – do 20% wartości,
 • powyżej 10.000,00 zł – do negocjacji

windykacja przedsądowa

nieprzedawnione należności główne

 • do 1000,00 zł – do 40% wartości,
 • od 1000,01 zł do 10.000,00 zł – do 30% wartości,
 • od 10.000.01 zł do 50.000,00 zł – do 20% wartości,
 • od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł – do 15% wartości,
 • powyżej 100.000,00 zł – do 10% wartości

W przypadku pakietów wierzytelności wysokość prowizji uzgadniana jest dla całego pakietu.

odsetki

 • od 100,00 zł do 1.000,00 zł – do 50% wartości,
 • od 1.000,01 zł do 10.000,00 zł – do 45% wartości,
 • od 10.000,01 zł do 15.000,00 zł – do 40% wartości,
 • od 15.000,01 zł do 25.000,00 zł – do 30% wartości,
 • powyżej 25.000,00 zł – do 25% wartości,

W przypadku pakietów wierzytelności wysokość prowizji uzgadniana jest dla całego pakietu.

przedawnione należności główne

 • od 10.000,00 zł - do 80% wartości,
 • od 10.000,01 zł do 50.000,00 zł – do 70% wartości,
 • od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł – do 60% wartości,
 • powyżej 100.000,00 zł – do 50% wartości,

W przypadku pakietów wierzytelności wysokość prowizji uzgadniana jest dla całego pakietu.

windykacja sądowo-egzekucyjna

 • Windykacja spraw posądowych: opłata wstępna (100,00 zł + VAT) + od 30% wartości wierzytelności.
 • Windykacja spraw pokomorniczych: opłata wstępna (200,00 zł + VAT) + od 40% do 60% wartości wierzytelności.


 1. WYWIAD GOSPODARCZY

Miasto Wrocław (powiat miejski i grodzki):

 • Ilość zleceń: 1-3 cena jednostkowa: 900,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: 4-5 cena jednostkowa: 700,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: powyżej 5 cena jednostkowa: 500,00 zł + VAT

Województwo dolnośląskie (poza miastem Wrocław) i opolskie:

 • Ilość zleceń: 1-4 cena jednostkowa: 1.500,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: 5-9 cena jednostkowa: 1.200,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: powyżej 10 cena jednostkowa: 1.000,00 zł + VAT

Województwo lubuskie, wielkopolskie, katowickie i krakowskie:

 • Ilość zleceń: 1-4 cena jednostkowa: 2.000,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: 5-9 cena jednostkowa: 1.750,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: powyżej 10 cena jednostkowa: 1.250,00 zł + VAT

Województwa pozostałe (zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie):

 • Ilość zleceń: 1-4 cena jednostkowa: 2.500,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: 5-9 cena jednostkowa: 2.250,00 zł + VAT
 • Ilość zleceń: powyżej 10 cena jednostkowa: 1.750,00 zł + VAT

 1. ODSZKODOWANIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI (SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU), ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Pobieramy prowizję, w zależności od wysokości odszkodowania, w maksymalnej wysokości do 25%. W przypadku gdy Kancelaria zobowiąże się do pokrycia kosztów np. sądowych, opinii biegłego, wyceny rzeczoznawcy itp. prowizja zostanie odpowiednio zwiększona, w uzgodnionym zakresie ze zleceniodawcą.


 1. INNE USŁUGI

 • mediacje gospodarcze - do negocjacji
 • oddłużanie firm i osób prywatnych - do negocjacji
 • obsługa prawna - do negocjacji.

KONTAKT:

Kancelaria Peritus Sp. z o.o.

ul. Dwa Światy 3B
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel. 71 715 16 70

e-mail: biuro@kwperitus.pl
www.kwperitus.pl