WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy ma na celu sprawdzenie wiarygodności i weryfikacji Państwa przyszłych i dotychczasowych kontrahentów, poprzez uzyskanie informacji o:

  • miejscu i formie prowadzenia działalności,
  • miejscu zamieszkania kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą,
  • wspólnikach i członkach zarządu spółek prawa handlowego, w tym o miejscach ich zamieszkania i wykonywania działalności gospodarczej bądź świadczenia pracy innej niż w spółce,
  • kondycji finansowej kontrahenta, ze szczególnym uwzględnieniem bilansów, rachunków zysków i strat, a także o zobowiązaniach kredytowych (w tym hipotecznych),
  • bieżącej działalności kontrahenta (listy klientów, obroty bieżące, opinie o kontrahencie z innych źródeł),
  • prowadzonych wobec kontrahenta postępowaniach karnych, karno-skarbowych oraz sądowych (w tym upadłościowych i naprawczych) i egzekucyjnych.

Sprawdzenie majątku Państwa kontrahentów (przyszłych i dłużników) rozpoczynamy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy zlecenia i wykonujemy w ciągu 21 dni roboczych. Raport określający stan majątkowy przedstawiamy w terminie 7 dni od zakończenia czynności sprawdzających.
Opłaty za przeprowadzenie wywiadu gospodarczego (w zależności od siedziby kontrahenta, zakresu informacji do ustalenia, terminu złożenia raportu) mieszczą się w przedziale od 500,00 zł do 2500,00 zł netto.
Powyższe warunki podlegają indywidualnym negocjacjom, w zależności od aktualnych potrzeb Państwa Firmy i zakresu wywiadu gospodarczego.

KONTAKT:

Kancelaria Peritus Sp. z o.o.

ul. Dwa Światy 3B
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel. 71 715 16 70

e-mail: biuro@kwperitus.pl
www.kwperitus.pl