OBSŁUGA PRAWNA


Zakres obsługi prawnej obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • opiniowanie projektów umów nadesłanych przez Państwa Kontrahentów,
  • sporządzanie projektów umów kierowanych do Państwa Kontrahentów,
  • przygotowywanie projektów pozwów i innych pism procesowych, w tym także zażaleń i apelacji oraz pism w toku postępowania upadłościowego, naprawczego, egzekucyjnego oraz administracyjnego i sądowo-administracyjnego,
  • sporządzanie pism w postępowaniu karnym – w tym zawiadomień o przestępstwie, zażaleń, apelacji oraz prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie Państwa Firmy przed Sądami i w postępowaniu egzekucyjnym.

KONTAKT:

Kancelaria Peritus Sp. z o.o.

ul. Dwa Światy 3B
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel. 71 715 16 70

e-mail: biuro@kwperitus.pl
www.kwperitus.pl